Hỗ Trợ Trực Tuyến

(083)8392 516 - (083)8353 880

Phòng Kế Toán: (086)2988 124

Phòng Thuế: (086)2988 146

Nổi Bật

noibat

Đơn hàng

Cart Quý khách có 0 sản phẩm

Quảng cáo

Thanh Nghia Mart

Logo Doan

Cong thong tin Giao duc & Dao tao Viet Nam

Quy định thanh toán

1.Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp

Thanh toán tiền mặt trực tiếp khi quý khách nhận hàng

Chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ của Quý khách yêu cầu trong đơn hàng và nhận thanh toán trực tiếp.

Thời gian giao hàng: Từ 8h giờ đến 16h45 giờ.

Điện thoại hỗ trợ: 08 38 353 880